Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
eis:prowadzacy [2018/10/14 19:45]
gjn created
eis:prowadzacy [2018/10/24 10:48]
pjm
Line 1: Line 1:
 ====== EIS: prowadzący ====== ====== EIS: prowadzący ======
-prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak  
- 
-dr Jan Argasiński 
- 
- 
-dr inż. Mirosława Długosz 
- 
- 
-prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
- 
- 
-mgr inż. Maciej Garbacz 
- 
- 
-dr inż. Krzysztof Kutt 
- 
- 
-dr inż. Mirosław Gajer 
- 
- 
-mgr inż. Weronika T. Adrian 
- 
- 
-dr inż. Jaromir Przybyło 
- 
- 
- 
-dr inż. Tomasz Pięciak 
- 
- 
-dr inż. Szymon Bobek 
- 
- 
-dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa 
- 
- 
-prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza 
- 
-dr inż. Mieczysław Zaczyk 
- 
- 
-dr inż. Krzysztof Kluza 
- 
- 
-  
- 
  
 +  * dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
 +  * prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
 +  * mgr inż. Mateusz Ślażyński
 +  * dr inż. Szymon Bobek
 +  * prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
 +  * dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska
 +  * dr inż. Mieczysław Zaczyk
 +  * dr inż. Maciej Garbacz
 +  * dr inż. Krzysztof Kutt
 +  * dr inż. Mirosława Długosz
 +  * dr inż. Krzysztof Kluza
 +  * dr inż. Jaromir Przybyło
 +  * dr inż. Mirosław Gajer
 +  * dr Jan Argasiński
 +  * mgr Barbara Giżycka
eis/prowadzacy.txt · Last modified: 2018/10/24 11:38 by pjm
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0