Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
eis:prowadzacy [2018/10/24 10:34]
pjm
eis:prowadzacy [2018/10/24 10:48]
pjm
Line 1: Line 1:
 ====== EIS: prowadzący ====== ====== EIS: prowadzący ======
  
-dr Jan Argasiński +  * dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa 
- +  prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza 
- +  mgr inż. Mateusz Ślażyński 
-dr inż. Mirosława Długosz +  dr inż. Szymon Bobek 
- +  * prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
- +  dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska 
-prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz +  dr inż. Mieczysław Zaczyk 
- +  dr inż. Maciej Garbacz 
- +  dr inż. Krzysztof Kutt 
-mgr inż. Maciej Garbacz +  dr inż. Mirosława Długosz 
- +  dr inż. Krzysztof Kluza 
- +  * dr inż. Jaromir Przybyło 
-dr inż. Krzysztof Kutt +  * dr inż. Mirosław Gajer 
- +  dr Jan Argasiński 
- +  * mgr Barbara Giżycka
-dr inż. Mirosław Gajer +
- +
- +
-dr inż. Jaromir Przybyło +
- +
- +
-dr inż. Szymon Bobek +
- +
- +
-dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa +
- +
- +
-prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza +
- +
- +
-dr inż. Mieczysław Zaczyk +
- +
- +
-dr inż. Krzysztof Kluza +
- +
- +
-/*prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak  +
- +
-mgr inż. Weronika T. Adrian +
- +
- +
-dr inż. Tomasz Pięciak*+
- +
- +
-  +
- +
eis/prowadzacy.txt · Last modified: 2018/10/24 11:38 by pjm
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0