GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:students:erasmus

Czym jest program Erasmus

Jest programem stworzonym z myślą o szkolnictwie wyższym. Skierowanym przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Dla kogo jest program Erasmus

Program Erasmus przeznaczony jest zarówno dla studentów jak i pracowników. W ramach programu możliwe jest:

  • wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego);
  • wysyłanie studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego; uczelnia może także wysyłać swoich studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą;
  • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
  • udział w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
  • udziału w sieciach tematycznych LLP Erasmusa.

Chcesz jechać?

Jeśli chciałbyś wyjechać za granicę na studia, praktyki lub warsztaty, potrzebujesz osoby kontaktowej, które odpowiedzialna jest za porozumienie z zagraniczną uczelnia i tak zwanego opiekuna naukowego po stronie AGH.

Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem na którąś z poniższych uczelni, osobami których szukasz jesteśmy my:

Zobacz kim jesteśmy, skontaktuj się z nami, nawiąż współpracę w ramach interesujących projektów naukowych i w zamian za to - wyjedź na studia do Hiszpanii lub Niemiec!

Chcesz wiedzieć więcej?

Wszelkie informacje dotyczące formalności których należy dopełnić przed wyjazdem, można znaleźć na stronie: Dział Współpracy z Zagranicą

Jeśli jesteś zainteresowany (zainteresowana) skontaktuj się emailowo z Dr Grzegorzem J. Nalepą. Temat emaila zacznij od [erasmus]

pub/students/erasmus.txt · Last modified: 2014/04/11 10:26 by sbk

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki