GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:eis:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pub:teaching:eis:start [2013/10/31 16:37]
wta
pub:teaching:eis:start [2018/10/14 22:52] (current)
gjn [Engineering of Intelligent Systems (EIS)] url
Line 11: Line 11:
 Systemy Inteligentne to najnowsza specjalność na Informatyce Stosowanej, która wprowadza w świat szeroko rozumianych technologii inteligentnych. Na EIS studenci nauczą się metod, języków i narzędzi sztucznej inteligencji oraz zastosowania tych technologii w systemach inteligentnych w wielu różnych obszarach, takich jak aplikacje sieciowe i mobilne, aplikacje biznesowe, robotyka, medycyna, czy gry komputerowe. Systemy Inteligentne to najnowsza specjalność na Informatyce Stosowanej, która wprowadza w świat szeroko rozumianych technologii inteligentnych. Na EIS studenci nauczą się metod, języków i narzędzi sztucznej inteligencji oraz zastosowania tych technologii w systemach inteligentnych w wielu różnych obszarach, takich jak aplikacje sieciowe i mobilne, aplikacje biznesowe, robotyka, medycyna, czy gry komputerowe.
  
-Więcej informacji o specjalności można znaleźć na stronie EIS: http://eis.agh.edu.pl.+Więcej informacji o specjalności można znaleźć na stronie EIS: [[http://eis.geist.re]].
  
   * [[:​pub:​teaching:​courses:​start#​studia_2_stopnia|Spis przedmiotów EIS prowadzonych przez członków zespołu GEIST]].   * [[:​pub:​teaching:​courses:​start#​studia_2_stopnia|Spis przedmiotów EIS prowadzonych przez członków zespołu GEIST]].
pub/teaching/eis/start.txt · Last modified: 2018/10/14 22:52 by gjn