This is an old revision of the document!


EIS: prowadzący

dr Jan Argasiński

dr inż. Mirosława Długosz

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

mgr inż. Maciej Garbacz

dr inż. Krzysztof Kutt

dr inż. Mirosław Gajer

dr inż. Jaromir Przybyło

dr inż. Szymon Bobek

dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa

prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza

dr inż. Mieczysław Zaczyk

dr inż. Krzysztof Kluza

/*prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak

mgr inż. Weronika T. Adrian

dr inż. Tomasz Pięciak*/

eis/prowadzacy.1540377268.txt.gz · Last modified: 2018/10/24 10:34 by pjm
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0