EIS: opis specjalności

Systemy Inteligentne (Engineering of Intelligent Systems, EIS)

Charakterystyka specjalności

Systemy Inteligentne to nowa specjalność na kierunku Informatyka Stosowana, która wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom stawianym przez zmieniający się dynamicznie rynek IT oraz warunki kształcenia i perspektywy młodych ludzi pragnących rozwijać się na studiach drugiego stopnia. Celem tej specjalności jest wykształcenie ambitnych i świadomych absolwentów o szerokich horyzontach, pogłębionej wiedzy i umiejętnościach w zakresie tworzenia, projektowania i rozwijania systemów inteligentnych oraz szerszym kontekście właściwym dla studiów magisterskich.

Plan specjalności podzielony jest na trzy etapy: w pierwszym studenci otrzymują bogaty i ugruntowany zasób wiedzy z podstawowych obszarów Sztucznej Inteligencji, takich jak reprezentacja i przetwarzanie wiedzy, uczenie maszynowe i odkrywanie wiedzy, czy inteligencja obliczeniowa. W dalszych etapach kursy prowadzone na specjalności obejmują konkretne metody i technologie (np. Semantic Web, Business Intelligence itp.) oraz obszary zastosowań systemów inteligentnych (np. gry komputerowe, aplikacje mobilne itp.).

Jednym z założeń specjalności jest ścisły kontakt z przedstawicielami światowej nauki oraz biznesu. W ramach seminariów badawczo-rozwojowych (R&D Seminars) studenci będą mieli kontakt z przedstawicielami firm informatycznych oraz zaproszonymi wykładowcami z zagranicy, tak aby na bieżąco poznawać nowoczesne technologie i zapotrzebowania rynku pracy. Część zajęć i metod ich prowadzenia inspirowane są praktykami stosowanymi na najlepszych uniwersytetach świata, z którymi aktywnie współpracują opiekunowie specjalności.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności Systemy Inteligentne będą wykształceni w zakresie projektowania, implementacji, wdrażania i użytkowania nowoczesnych systemów inteligentnych oraz ich wykorzystania w wielu obszarach, m. in.: aplikacjach sieciowych i mobilnych, robotyce i grach komputerowych. Ugruntowana wiedza z zakresu podstaw sztucznej inteligencji (reprezentowanie i przetwarzanie wiedzy, inteligencja obliczeniowa, odkrywanie wiedzy, uczenie maszynowe) pozwoli absolwentom tej specjalności tworzyć aplikacje oparte na wiedzy, a zatem takie, które na podstawie bazy wiedzy zawartej w systemie potrafią wykazać inteligentne zachowanie, np. poprzez wnioskowanie, czy automatyczne uczenie się. Unikalne na skalę kierunku seminaria interdyscyplinarne dają absolwentom specjalności Systemy Inteligentne szersze spojrzenie na zastosowania i pozainformatyczne uwarunkowania systemów informatycznych, a seminaria badawczo-rozwojowe pozwalają na ściślejszą współpracę z przedstawicielami firm informatycznych już w trakcie trwania studiów. Ponadto studenci specjalności zdobywają kwalifikacje w zakresie stosowania nowoczesnych technologii z obszaru m. in.: inteligencji biznesowej (ang. Business Intelligence), wykorzystywanej w systemach zarządzania przedsiębiorstwami; Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web) – technologii służących m. in. do analizy i przetwarzania dużej ilości informacji w Internecie, w tym w sieciach społecznościowych; inteligentnego środowiska (ang. Ambient Intelligence) – technologii stosowanych w tzw. inteligentnych domach, systemach inteligentnej elektroniki użytkowej, a także w projektowaniu inteligentnych interfejsów użytkownika dla urządzeń mobilnych.

eis/specjalnosc.txt · Last modified: 2018/10/24 12:30 by pjm
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0