This is an old revision of the document!


EIS: prowadzący

 • dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
 • prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
 • mgr inż. Mateusz Ślażyński
 • dr inż. Szymon Bobek
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
 • dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska
 • dr inż. Mieczysław Zaczyk
 • dr inż. Maciej Garbacz
 • dr inż. Krzysztof Kutt
 • dr inż. Mirosława Długosz
 • dr inż. Krzysztof Kluza
 • dr inż. Jaromir Przybyło
 • dr inż. Mirosław Gajer
 • dr Jan Argasiński
 • mgr Barbara Giżycka
eis/prowadzacy.1540378115.txt.gz · Last modified: 2018/10/24 12:48 by pjm
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0