This is an old revision of the document!


EIS: prowadzący

dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa

prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza

mgr inż. Mateusz Ślażyński

dr inż. Szymon Bobek

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska

dr inż. Mieczysław Zaczyk

dr inż. Maciej Garbacz

dr inż. Krzysztof Kutt

dr inż. Mirosława Długosz

e-mail: mmd@agh.edu.pl
www: http://home.agh.edu.pl/mmd/

  • dr inż. Krzysztof Kluza
  • dr inż. Jaromir Przybyło
  • dr inż. Mirosław Gajer
  • dr Jan Argasiński
  • mgr Barbara Giżycka

</WRAP>

eis/prowadzacy.1540380370.txt.gz · Last modified: 2018/10/24 11:26 by pjm
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0