Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
eis:przedmioty [2018/10/24 12:25]
pjm [Warsztat kreatywności]
eis:przedmioty [2018/10/24 14:46] (current)
gjn geist links
Line 43: Line 43:
 Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/ligeza|prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza]], [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://home.agh.edu.pl/mslaz|mgr inż. Mateusz Ślażyński]] Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/ligeza|prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza]], [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://home.agh.edu.pl/mslaz|mgr inż. Mateusz Ślażyński]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:krr+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:krr
  
 ===== Metody inteligencji obliczeniowej ===== ===== Metody inteligencji obliczeniowej =====
Line 51: Line 51:
 Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/rtad|prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz]], [[http://home.agh.edu.pl/asior|dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska]] Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/rtad|prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz]], [[http://home.agh.edu.pl/asior|dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:ci+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:ci
  
    
Line 60: Line 60:
 Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://home.agh.edu.pl/sbobek|dr inż. Szymon Bobek]] Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://home.agh.edu.pl/sbobek|dr inż. Szymon Bobek]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:ml+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:ml
  
    
Line 69: Line 69:
 Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/zaczyk|dr inż. Mieczysław Zaczyk]], [[http://student.agh.edu.pl/mgarbacz|dr inż. Maciej Garbacz]] Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/zaczyk|dr inż. Mieczysław Zaczyk]], [[http://student.agh.edu.pl/mgarbacz|dr inż. Maciej Garbacz]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:robots+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:robots
  
    
Line 78: Line 78:
 Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://home.agh.edu.pl/sbobek|dr inż. Szymon Bobek]] Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://home.agh.edu.pl/sbobek|dr inż. Szymon Bobek]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:aml+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:aml
  
 ===== Technologies of Semantic Web ===== ===== Technologies of Semantic Web =====
Line 86: Line 86:
 Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://home.agh.edu.pl/kkutt|dr inż. Krzysztof Kutt]] Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://home.agh.edu.pl/kkutt|dr inż. Krzysztof Kutt]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:semweb+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:semweb
  
  
Line 97: Line 97:
 Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://home.agh.edu.pl/kluza|dr inż. Krzysztof Kluza]] Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]], [[http://home.agh.edu.pl/kluza|dr inż. Krzysztof Kluza]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:dss+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:bin 
 =====  Gry a systemy inteligentne  ===== =====  Gry a systemy inteligentne  =====
  
Line 104: Line 105:
 Prowadzący: [[http://www.ztg.fais.uj.edu.pl/jan-argasinski|dr Jan Argasiński]], [[http://home.agh.edu.pl/bgizycka/|mgr Barbara Giżycka]] Prowadzący: [[http://www.ztg.fais.uj.edu.pl/jan-argasinski|dr Jan Argasiński]], [[http://home.agh.edu.pl/bgizycka/|mgr Barbara Giżycka]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:aigames+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:aigames
  
    
Line 113: Line 114:
 Prowadzący: [[?|dr inż. Mirosław Gajer]] FIXME Prowadzący: [[?|dr inż. Mirosław Gajer]] FIXME
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:nlp +Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:nlp
    
  
Line 123: Line 123:
 Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/przybylo/|dr inż. Jaromir Przybyło]] Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/przybylo/|dr inż. Jaromir Przybyło]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:mi 
 ===== Seminarium badawczo-rozwojowe ===== ===== Seminarium badawczo-rozwojowe =====
  
Line 130: Line 129:
 Prowadzący: zaproszeni goście; koordynacja: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]] Prowadzący: zaproszeni goście; koordynacja: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:rnd+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:rnd
    
 ===== Seminarium interdyscyplinarne ===== ===== Seminarium interdyscyplinarne =====
Line 138: Line 137:
 Prowadzący: zaproszeni goście; koordynacja: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]] Prowadzący: zaproszeni goście; koordynacja: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:ids+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:ids
  
    
Line 147: Line 146:
 Prowadzący: opiekunowie projektów; koordynacja: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]] Prowadzący: opiekunowie projektów; koordynacja: [[http://home.agh.edu.pl/gjn|dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:wshop+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:wshop
  
 ===== Warsztat kreatywności ===== ===== Warsztat kreatywności =====
Line 155: Line 154:
 Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/mmd|dr inż. Mirosława Długosz]] Prowadzący: [[http://home.agh.edu.pl/mmd|dr inż. Mirosława Długosz]]
  
-Strona przedmiotu: http://geist.re/did:creat+Strona przedmiotu: http://geist.re/pub:teaching:courses:creat
  
 {{ :eis:logo_eis_black.png?nolink&200 |}} {{ :eis:logo_eis_black.png?nolink&200 |}}
 +
eis/przedmioty.txt · Last modified: 2018/10/24 14:46 by gjn
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0