Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eis:start [2018/10/14 19:25] (current)
gjn created
Line 1: Line 1:
 +====== Engineering of Intelligent Systems ======
 +
 +Nowa specjalność na Informatyce Stosowanej - uruchomiona wiosną 2013!
 +{{ :eis:logo_eis_black.png?nolink&200|}}
 +===== Co nas wyróżnia? =====
 +{{:eis:pic_mind-1020x480.jpg?nolink&400 |}}
 +
 +**Jedyna taka specjalność**
 +Warsztat kreatywności, seminaria interdyscyplinarne i badawczo-rozwojowe - stawiamy na inspiracje, współpracę i wszechstronny rozwój!
 +
 +**Nasi studenci**
 +Czekamy na otwartych, ambitnych ludzi, ceniących swój czas i chcących się rozwijać! 
 +Od czasu swojego powstania EIS systematycznie przyciągało najlepszych studentów.
 +
 +**Mamy świetną kadrę**
 +Zajęcia na specjalności są prowadzone przez specjalistów z dziedziny systemów inteligentnych (spis prowadzących), zarówno pracowników AGH, jak i zaproszonych gości z innych uczelni oraz firm. Opiekę nad specjalnością sprawuje zespół badawczy [[https://www.geist.re|GEIST]].
 +
 +**Partnerzy Biznesowi**
 +Udział opiekunów specjalności w grantach naukowych i projektach badawczo-rozwojowych, a także stażach zagranicznych (Top500Innovators, Erasmus) pozwolił na stworzenie sieci kontaktów z zespołami w kraju i za granicą.
 +Na seminarium RnD wystąpiło kilkudziesięciu gości z kraju i zagranicy, firm i uniwersytetów.
 +
 +**Co po EIS?**
 +Absolwenci specjalności będą wykształceni w zakresie projektowania, implementacji, wdrażania i użytkowania nowoczesnych systemów inteligentnych w wielu obszarach, m. in.: aplikacjach sieciowych i mobilnych, robotyce, medycynie i grach komputerowych.
 +
 +===== O specjalności =====
 +
 +{{ :eis:creat-1020x480.jpg?nolink&400|}}
 +[[specjalnosc|Tutaj można znaleźć więcej informacji o naszej specjalności]].
 +
 +===== Przedmioty =====
 +
 +[[przedmioty|Tutaj można znaleźć spis przedmiotów na specjalności]].
 +
 +===== Prowadzący =====
 +
 +[[prowadzacy|Listę prowadzących można znaleźć na tej stronie]].
 +
 +
 +//Projekt graficzny zrealizowany przez: [[http://mediaframe.pl/|MediaFrame]] All rights reserved © 2013-2018 | Opieka: [[http://GEIST.re]].//
  
eis/start.txt · Last modified: 2018/10/14 19:25 by gjn
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0