GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:students:internship

Staże asystenckie w GEIST

Staże są jedną z form nawiązywania przez GEIST współpracy z młodymi, ambitnymi studentami, którzy chcą się czegoś nauczyć, dowiedzieć i cenią swój czas.

Na czym polega staż

Staż jest formą praktyki zawodowej - w tej sytuacji na uczelni.

W ramach stażu, student realizuje prace o charakterze:

  • naukowym - w poszerzonym zakresie pracuje nad swoją pracą magisterską oraz bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych
  • dydaktycznym - prowadzi zajęcia z 2 grupami laboratoryjnymi/ćwiczeniowymi w roku akademickim (60h lekcyjnych)
  • organizacyjnym - bierze udział w bieżących pracach organizacyjnych, w tym związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć dydtaktycznych, oraz przy innych wydarzeniach, np. pomaga przy organizowaniu konferencji, itp.

Jaka jest podstawa prawna stażu

Art. 68 oraz zał. 6 Statutu AGH.

Kto może się ubiegać o staż

Studenci przedostatniego roku studiów 2. stopnia, vide powyżej. Staż jest realizowany na roku ostatnim.

Czy staż jest płatny

Jakkolwiek motywacja finansowa nie powinna być w tego typu przedsięwzięciu dominująca, staż jest płatny. Wysokość wynagrodzenia za staż określa Dziekan. Jest ono płatne miesięcznie, przez cały okres trwania stażu tj. 12 miesięcy. Szczegóły możemy przekazać osobiście.

Jakie obciążenie generuje staż

Oczekujemy od stażystów obecności na AGH i pracy przez ok./średnio 2 po/przedpołudnia w tygodniu. Do tego dochodzi prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacje.

Czy staż zobowiązuje do...

Nie :-)

Staż nie jest żadną “promesą” - ani Uczelni względem Stażysty, ani Stażysty względem uczelni. Za to staż jest cenną pozycją w CV, która może się przydać w staraniu się o pracę, w tym na uczelni, ale nie tylko.

Staż a praca magisterska

Jaki jest związek stażu z pracą magisterską? Teoretycznie (formalnie) nie ma. W praktyce, dobrze by było (sensownie) by Opiekunem stażu był promotor pracy, lub ktoś z jego Zespołu. Wtedy prace naukowe w ramach stażu byłyby powiązane z pracą mgr.

Co mogę zyskać

Doświadczenie!

Wiedzę!

Umiejętności!

Coś wartościowego w CV!

Pewne środki finansowe!

FUN :!:

Dlaczego w GEIST

Staże w GEIST są z powodzeniem realizowane od kilku lat. Niektórzy ze stażystów pracują na AGH i bardzo je sobie chwalą. Inni pracują w firmach i z radością nas odwiedzają. Mamy w tej kwestii doświadczenie.

GEIST realizuje projekty naukowe, naukowo-badacze i badawczo-rozwojowe. Współpracuje z firmami i organizacjami. Co za tym idzie, jest szansa na robienie w ramach stażu czegoś konkretnego.

Tak, dodatkowo jest szansa na wynagrodzenie (poza samym wynagrodzenie za staż!)

Współpraca z GEIST w ramach stażu jest cenna, zorganizowana i nieprzypadkowa. Staż może być początkiem długofalowej współpracy w ramach projektów, już po zakończeniu studiów.

Cenimy Stażystów i zależy nam na współpracy z nimi!

Ja chcę na staż! Co dalej?

Świetnie! Skontaktuj się z dr. hab. inż. G. J. Nalepą lub innym członkiem GEIST. Procedura jest prosta, choć kwalifikacja może być nietrywialna. Ważne, żeby porozumieć się z potencjalnym Opiekunem stażu - on powie Ci więcej.

Organizujemy też spotkania da osób zainteresowanych stażem.

Odezwij się! Tempus fugit!

pub/students/internship.txt · Last modified: 2013/01/10 12:57 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki